“Znali smo jesti paturike u gladnim godinama!” Musto, jedan od posljednjih vodeničara (VIDEO)

Ova vodenica čuva bosansko-hercegovačku tradiciju, čuva uspomene na vremena kad su naše nane i djedovi prelazili kilometre kako bi samjeli brašno i na taj način prehranili porodicu. Čuva uspomenu na najljepšu i najukusniju prohu iz nanine kuhinje. Takve uspomene trebamo čuvati i pokazivati generacijama koje dolaze  jer su one svjedok naše prošlosti.

Ovdje si rasterećen svih mogućih predrasuda. Znaš zašto? U vodenici možeš da kažeš sve jer to voda odnese. Nisi ograničen jer vodenica je to, ništa u vodenici ne možeš sakriti i tako dođosmo do našeg današnjeg domaćina vodeničara Smajić Mustafe iz Jesenica kod Gradačca .

Iako se nekom može učiniti da vrijeme u vodenici je stalo, vodeničar Mustafa živi i radi u skladu sa današnjim vremenom kako reče“boljimod prijašnjeg“. Ovaj 78-godišnji djedo daje doprinos zdravom životu i hrani u nadi da će neko zamjeniti njegov rad, trud i nastaviti ovu dugu tradiciju.

Komentari

Komentariši