“Za dvije godine, dvije kuće od ovoga!”

Vrijedna porodica iz Svojata svojim radom i trudom može poslužiti za primjer. Osman je svoju djecu školovao od poljoprivrede, a zatim je i dvije kuće napravio zahvaljujući tome. Mi smo ih posjetili tokom branja jagoda, a od Osmana ali i svih prisutnih smo doznali mnogo šta o životu na selu i svakodnevnici. Uživajte uz još …
Nastavite čitati “Za dvije godine, dvije kuće od ovoga!”