Bosanska kuća čardaklija koja prkosi vremenu – Kuća Mare Popović (VIDEO)

Iako ih danas sve manje ima, bosanske kuće čardaklije nekada su bile najzastupljenije kuće – dvospratnice u 19. i početkom 20 stoljeća.  

Čardaklije su bile bosanske kuće sa dva sprata a njihova pojava je odraz višeg standarda – društvenog, ekonomskog i stambenog.

Čardaklije kao najrazvijeniji tip tradicionalne bosanske kuće nekada su krasile bosanske mahale. Jedan od bh. gradova kojeg su krasile ove tradicionalne bosanske kuće je i Gračanica, gdje je na području grada ali i okolnih sela bilo na desetine ovakvih objekata. Nažalost, do danas je na ovom području opstala samo čardaklija Mare Popović.

Stara kuća Mare Popović u Gračanici predstavlja vrijedan primjer stambenog objekta iz osmanskog perioda i jedan je od rijetkih spomenika te vrste na našim prostorima koji se sačuvao da današnjeg vremena. Sagrađena je 1840. godine, a prema predanjima ovu bosansku kuću je sagradio svekar Mare Popović, i ona je tu stanovala čitav svoj vijek.

Kuća Mare Popović pripada tipu spratne dimalučare-čardaklije, koja ima podrum, prizemlje i sprat. Na samom ulazu u kuću, nalazi se trijem ili “hajat”. U velikoj sobi, tadašnjem dnevnom boravku, nalazila se furuna, zemljana peć sa lončićima koji su konkavni. Na njoj se spremala hrana, a služila je i za zagrijavnje čardaka na spratu.  Kako bi se cijela kuća zagrijala od samo jedne furune, u podu prostorije na spratu ostavljen je jedan otvor. Velika soba je bila prostrta ćilimima i ponjavama, sjedilo se ispod prozora na sećijama sa šiltetima i jastucima, a spavalo se na vunenim dušecima.

Pomenuti stambeni objekat je kasnije promijenio nekoliko vlasnika i na kraju je prešao u općinsko odnosno gradsko vlasništvo. Nakon restauracije 1989. godine pretvorena je u etnološki muzej.

Kuća Mare Popović

Kuća Mare Popović retaurirana je nekoliko puta, a zadnji puta nakon oštećenja u toku rata u Bosni i Hercegovini 1992.-1995., sredstvima  koja su obezbijedili Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Općina Gračanica, obnovljena je 2013 godine.

Nakon obnove data je na korištenje Udruženju “Gračaničko keranje”, poznatom po izradi keranog cvijeta sjećanja na žrtve srbreničkog genocida. Ipak, prostorije kuće Mare Popović mogu koristiti i ostala udruženja sa područja grada Gračanice.

Danas ova  bosanska kuća čardaklija predstavlja jedan od nacionalnih spomenika koji se nalaze u Tuzlanskom kantonu.

Željeli smo zaviriti u prostorije čardaklije jedne od rijetkih na našim prostorima, a predsjednica Udruženja žena iz Pribave Hazima Topcagic bila je naš domaćin prilikom posjete.

* Projekat promocije turističkih potencijala FBiH finansira/sufinansirOva publikacija je nastala uz finansijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost/naziv provedbenih partnera/autora i ne odražava nužno stav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Komentari

Komentariši