Serijal “I ovo je BiH” – mr. Mehmed Imširović – tatabrada.tv

 

Početak kreativnog rada

Još kao osnovac u 5. razredu OŠ “Hasan Kikić” počeo je crtati stripove i za svoje školske drugove u jednom primjerku “izdavati” list pod imenom “Kauboj” . Bio je dugogodišnji saradnik “Malih novina” koje su objavljivale njegove karikature na naslovnim stranama. Osnovao je i Klub crtača stripa koji je obuhvatao članstvo iz čitave bivše Jugoslavije. Kao gimnazijalac, postao je saradnik Omladinskog lista “Plavi vijesnik”, potom dnevnog lista “Oslobođenje” gdje je osim tekstova objavljivao i karikature na aktuelne teme. Njegove karikature objavljivali su i poznati listovi “Pavliha” (Slovenija); “Jež” (Srbija); “Osmeh” (Vojvodina), “Osten” (Makedonija), “Slobodna Dalmacija” (Hrvatska) i dr. Duž niz godina je učesnik brojnih međunarodnih festivala karikature odakle redovno donosi vrijedne nagrade.

Rad u novinarstvu

Novinarstvom profesionalno se počeo baviti radeći u zeničkoj “Našoj riječi”, dobojskom “Glasu komuna”, u Radio Gračanici (od 1978. godine) gdje je u tri mandata obnašao dužnost glavnog i odgovornog urednika i direktora. Istovremeno, bio je i glavni urednik “Delegatskog biltena” kojeg je izdavao Centar za kulturu i informisanje i obrazovanje ( bivši Narodni univerzitet) od 1979. do 1983. godine.

Urednik Radio Gračanice

Radeći kao urednik u Radio Gračanici, profilisao je program uživo jer do 1978. godine, Radio Gračanica je radila samo nekoliko dana u sedmici od 12 – 18 sati emitujući snimljeni program. Uveo je program niz inovacija: sve emisije su išle uživo, emisiju za mlade , angažovao veliki broj spoljnih saradnika i pomogao novim kadrovima u radiju da posao rade što profesionalnije.

Ratni put, priznanja i Gračaničke novine

Tokom agresije na BiH, nakon kraćeg obavljanja dužnosti člana uže komande 111. brigade , obavljao je dužnost glavnog odgovornog urednika Televizije Gračanica. Dobitnik je Općinskog priznanja – srebrena značka. Danas je na dužnosti gl. i odg. urednika “Gračaničkih novina”.

izvor: WikipediA

Komentari

Komentariši