Iako je 21. vijek, djeca i danas širom svijeta trpe nasilje, eksploataciju i diskriminaciju. Sretan nam 20. novembar – Međunarodni dan djeteta.

https://youtu.be/xXlluH82OqY

Iako je 21. vijek djeca i danas širom svijeta trpe nasilje, eksploataciju i diskriminaciju. Sretan nam 20. novembar – Međunarodni dan djeteta.

U svijetu se 20. novembar obilježava kao Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Ovaj značajan datum proglašen je 20. novembra 1954. u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Pet godina kasnije, 20. novembra 1959., Ujedinjene nacije su usvojile Deklaraciju o pravima djeteta, a 30 godina potom i Konvenciju o pravima djeteta, koju je prihvatila i Bosna i Hercegovina.

Rezolucijom od 14. decembra 1954. godine, Generalna skupština UN preporučila je da sve zemlje obilježavaju Svjetski dan djeteta, kao međunarodni dan bratstva i razumijevanja među djecom. Državama je preporučeno da tim povodom organizuju aktivnosti posvećene promovisanju dobrobiti djece širom svijeta.

Svjetski dan djeteta nije samo dan za slavlje, već i način da se podigne nivo svijesti o djeci širom svijeta koja trpe nasilje, eksploataciju i diskriminaciju. U nekim zemljama djeca su prisiljena da rade, učestvuju u oružanim sukobima, žive na ulici, izložena su diskriminaciji zbog religije, kao manjina, ili zbog invaliditeta.

O tome kakva su i krše li se osnovna prava djece u Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik, razgovarali smo sa Adnanon Ibrić profesoricom demokratije i ljudskih prava i Ibrić Emom, koordinatoricom lokalnog tima Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH).

Profesorica Adnana Ibrić, kaže da se prava djeteta u MSŠ Srebrenik poštuju, navodi da u školi ima i učenika sa posebnim potrebama i tvrdi da se njihova prava u potpunosti poštuju. Ukoliko nekom djetetu u školi bude narušeno neko pravo, može se obratiti menadžmentu škole koji vrši zaštitu osnovnih ljudskih prava.

Učenici MSŠ Srebrenik rade i projekte, uočavaju probleme u lokalnoj zajednici, kao što su nasilje u porodici, nasilje među vršnjacima i sl., projekat se zove “Ja građanin”, a projekat će biti gotov u februaru 2018. godine, kada će biti i usmena prezentacija odnosno, školsko takmičenje koje će se održati u MSŠ Srebrenik.

Lokalni tim ASU BiH Srebrenik, postoji od 2007. godine, broji oko 50 članova. Tim radi projekte koji pomažu statusu djeteta i međusobnom povezivanju. Koordinatorica lokalnog tima Ibrić Ema, ističe da se nisu susretali sa diskriminacijom djeteta iako znaju da to postoji. Tim organizuje razne seminare, edukacije, skupštine gdje uče nešto novo, upoznaju se jedni sa drugima, uče o stvarima koje su bitne u životu i ono najbitnije upoznaju se sa pravima djeteta.

Neke od aktivnosti koje su organizovali u sklopu MSŠ između ostalih su radionice za Dan srednjoškolaca u saradnji sa sa timom vijeća učenika, mirnu šetnju kroz grad odajući podršku praškim studentima koji su 17.11.1939. godine mirno protestvovali protiv nacističke okupacije i zatvaranja obrazovnih institucija te potom strijeljani bez prethodnog suđenja.

U ponedjeljak 20. novembra održat će prezentacija koju će učenici prezentovati profesorima, predstaviti će im sebe u cilju da bolje komunikacije. U svim aktivnostima, kako navodi Ema, učenici imaju podršku menadžmenta škole, što im predstavlja veliku važnost.

Komentari

Komentariši