3. decembar je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom: Prepreke na svakom koraku!

https://youtu.be/i1ilkeb73TE

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obilježavanje tog dana s ciljem da se invalidima omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno sudjelovanje u društvenom životu.

Ovaj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju, a to su prije svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva. Procjenjuje se da 10% stanovništva u BiH pati od neke vrste fizičkog, senzornog, razvojnog ili mentalnog invaliditeta.

Iako je BiH ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, ipak, osobe s invaliditetom predstavljaju najugroženiju i najisključeniju grupu na margini našeg društva. Svakodnevica ove populacije ispunjena je preprekama i diskriminacijom u sve ijednoj sferi društvenog života. Životne odluke – obrazovanje, posao, samostalan život, nisu stvar ličnog izbora već ovise i o tome koliko je zajednica spremna da poštuje zakone i stvori adekvatan pristup svima, posebno osobama sa invaliditetom kao što su: da postavi rampu na ulaz u zgradu i lift, uključi lične asistente u nastavi, shvati da nečije fizičke karakteristike nisu razlog za život između četiri zida i da svaka osoba ima potencijale koji se mogu – i moraju – razviti i iskoristiti.

Tim povodom posjetili smo udruženje Spektar u Srebreniku. Spektar je udruženje djece i osoba sa posebnim potrebama i civilnih invalida općine Srebrenik. U razgovoru sa predsjednikom Udruženja Enesom Džanićem, saznali smo sa kojim problemima se susreću osobe sa invaliditetom i kako njihovo udruženje radi.

Udruženje Spektar djeluje od 2006. godine. U druženju postoje Centar za djecu sa posebnim potrebama, invalidska radionica za proizvodnju peleta i radionica za izradu sušara na solarni pogon. Džanić je istakao da je ovo udruženje na usluzi svima koji se obrate za pomoć.
u Udruženju je evidentirano 250 osoba sa posebnim potrebama. Udruženje obezbjeđuje i prevoz štićenika od njihovih kuća do centra i nazad, a u Udruženju za njih je obezbijeđena užina, napitci i slatkiši.

Udruženje Spektar finansira općina Srebrenik sa 900 KM mjesečno, također i organizacija von Herz zu Herz sa 2400 KM mjesečno.

Program udruženja podrazumijeva svu pomoć koja je potrebna djeci sa posebnim potrebama i civilnim invalidima, a pomažu i osobama slabog financijskog stanja onoliko koliko su u mogućnosti pomoći. Prosječna starost štićenika, djece sa posebnim potrebama kreće se od 11 godina a civilnih invalida od 35 do 55 godina.

Djeca u udruženju imaju i svoje radionice. 6 grupa podijeljeno je u 6 dana i svaki dan je druga radionica, tj. svaka njihova druga posjeta je dolazak u drugu radionicu. Imaju redovan čas igre i redovan čas sa logopedom. Udruženje ima mnogo projekata, a posebnu važnost daju saradnji sa UNDP-om i formiranjem Centra za dnevni boravak za djecu sa posebnim potrebama.

Posebnu zahvalnost Udruženje “Spektar” upućuje humanitarnoj organizaciji Maltezer iz Njemačke i našoj sugrađanki Amiri Bieber za veliku pomoć Udruženju pomoću koje je opremljeno barem 10-tak škola sa namještajem, laboratorijama, tablama i klupama.

Štićenici ovog udruženja ističu veliko zadovoljstvo što dolaze u Uduženje Spektar jer kako tvrde, ovdje imaju svoje vršnjake s kojima se druže, imaju međusobno razumijevanje jer imaju i iste probleme.

 

Komentari

Komentariši