Tv serijal “Naša školica” u Prvoj OŠ Srebrenik: Vannastavne aktivnosti su ogledalo škole

Škola igra veliku ulogu u odgoju djece i mladih. Većinu svog vremena djeca provode u školi pa je važno osigurati im što pozitivniji utjecaj na njihov odgoj i razvoj. Slobodno vrijeme učenici provode na razne načine u školi i izvan nje. Vannastavne aktivnosti u školi predstavljaju prostor u kojem se najlakše može doprijeti do učenika, odnosno do njegovih želja i potreba.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u ostvarivanju ciljeva imaju veliko značenje. U ovim aktivnostima postoje različiti organizacijski oblici odgojno-obrazovnog rada, kojima se žele zadovoljiti stvarne potrebe i interesi učenika, proširiti i produbiti njihova motorička znanja, razvijati humane odnose među učenicima, te zbližavati učenike i nastavnike.

Tv serijal “Naša školica” televizije TATABRADA posjetila je Prvu osnovnu školu u Srebreniku i zabilježila aktivnosti nekoliko sekcija. Nažalost zbog nedostatka vremena zbog nastave nisu se sve sekcije mogle predstaviti pa ćemo vam ukratko predstaviti njih nekoliko.

U Prvoj osnovnoj školi učenici mogu pohađati 33 sekcije i imaju izbor birati one sekcije koje u njima pobuđuju najviše interesovanja.

Debatna sekcija broji 15 članova. Voditelj sekcije je profesorica bosanskog jezika i književnosti Nasiha Avdić. Ova sekcija od 2016. godine počinje sa aktivnim radom. Već drugu godinu učestvuju na regionalnom takmičenju u Sarajevu i članovi su Centra za kulturu dijaloga u Sarajevu.

Voditelj sekcije “Svjesnost o postojanju mina” je učiteljica Enisa Suljić, koja ovu sekciju vodi oko 8 godina. Sekciju pohađaju učenici sedmih razreda. Sekcija učestvuje na općinskim i kantonalnim takmičenjima gdje osvajaju brojne nagrade.

Voditelj recitatorske sekcije je učiteljica Dedić Azra i ovu sekciju vodi 6. godina. Sekcija nastupa na školskim priredbama, svečanim sjednicama…

Ritmička sekcija obuhvata učenike od prvog do devetog razreda a voditelj je učiteljica Maida Muratović.

Matematička sekcija “Kengur bez granica” počela je sa radom od 2017 godine i broji učenike od 1 do 4 razreda. Voditelj sekcije je nastavnica razredne nastave Memić Sabina. Sekcija je naprednog karaktera. 2016. godine učestvovali su na Internacionalnom takmičenju. Prva Osnovna škola je jedina škola iz BiH koja je učestvovala u ovom takmičenju. Prema riječima nastavnice Memić, velika zainteresovanost vlada za ovu sekciju.

Ekološku sekciju vodi profesorica razredne nastave Ljiljana Hođić, a sekciju pohađaju najmlađi učenici. Ova sekcija brine se za okoliš i prirodu.

Dodatnu sekciju iz engleskog jezika koju vodi profesorica engleskog jezika Osmanović Alma, pohađaju učenici osmih razreda. Kako nam ističe profesorica Osmanović, učenici su veoma zainteresirani i za ovu sekciju. Sekciju pohađa 14 učenika.

Profesorica biologije Šefika Grbić-Husarić voditeljica je sekcije “Prve pomoći”. U ovu sekciju su uključeni 7 i 8 razredi. Učestvuju na općinskim takmičenjima, a ove godine su osvojili drugo mjesto na općinskom takmičenju.

Dodatnu sekciju iz fizike i matematike za osme razrede vode profesori Ferida Plavšić, Sanela Buljubašić, Sabrina Kovač, Emira Ljubunčić i Selmira Smajić.

Novinarsko-literarnu sekciju vodi nastavnica bosanskog jezika Alma Kišić. Sekcija broji 30 učenika. Ova sekcija ima i svoju malu redakciju. Kako ističe nastavnica Kišić, ova sekcija je jako popularna. Veliko zadovoljstvo učenika ove sekcije je predstavljalo što su povodom Dana maternjeg jezika posjetili lokalnu radio stanicu gdje su imali priliku vidjeti kako izgleda oprema koja je potrebna za rad jedne radio stanice, kako izgledaju studio i režija a prezentovali su i svoju emisiju. Ova sekcija provodi razne aktivnosti unutar škole kao što su ankete i intervjui, a aktivno učestvuju i u prikupljanju materijala za školske novine. Obilježavajući praznike prave zidne novine.

Učenice ove sekcije Šejla Lušničkić i Anesa Imširović koje su u ovoj sekciju dvije godine, ističu kako im se ova sekcija mnogo sviđa jer se tu opuštaju. Pjesme ili tekstove koje napišu objave u školskim novinama. Jedan od razloga zbog čega pohađaju ovu sekciju jeste i druženje sa drugim učenicima posebno su im interesantne aktivnosti van učionice.

Horsku sekciju pohađaju učenici od petog do osmog razreda. Hor i orkestar broji 60 članova. Voditelj sekcije je nastavnik muzičke kulture Faruk Smajlović. Sekcija se može pohvaliti uspješnim rezultatima na raznim takmičenjima. Na takmičenju horova Tuzlanskog kantona osvojili su prvo mjesto za troglasni hor u kategoriji troglasnih horova. Na Internacionalnom takmičenju “Lege Artis” 2015. godine osvojili su drugo mjesto u kategoriji dječijih horova.

Sekcija islamske vjeronauke broji 15 članova. Sekcija je takmičarskog duha. Učenici osmih i devetih razreda pripremaju se za takmičenje koje če se održati u februaru 2018. godine. Rad petih razreda bazira se na slobodnim aktivnostima i obilježavanju značajnih datuma i pripremanju referata. Voditeljica ove sekcije je Mevlida Karić.

Dramsku sekciju vode nastavnica bosanskog jezika Kimeta Buševac i nastavnica Veldisa Halilović. Kako su nam rekle nastavniuce, djeca su veoma zainteresirana za ovu sekciju. Sekcija prati sve školske manifestacije, a gostuju i na manifestacijama i u drugim školama. Sekciju pohađaju učenici od petog do osmog razreda.

Sekcija za podršku djeci sa posebnim potrebama postoji dugi niz godina u Prvoj osnovnoj školi. Voditelj sekcije je nastavnik defektolog Azra Mujić. Sekciju pohađa 15-tak učenika, a bilo bi ih i više učenika da nemaju problem sa nedostatkom prostora. Sekcija obuhvata kako djecu sa posebnim potrebama tako i djecu tipičnog razvoja. Cilj ove sekcije je druženje i socijalizacija djece sa posebnim potrebama.

Na kraju naše posjete ovoj školi zaključujemo da su djeca itekako zainteresirana za izvannastavne aktivnosti, a sprovode se akcije i mimo sekcija. Učenici petih razreda obilježili su Dan dječijih prava tako što su pored recitiranja napravili plakat čime su predstavili dječija prava.

U razgovoru sa nastavnicima Prve osnovne škole Srebrenik saznali smo da je za stjecanje znanja jako važna i zadaća poticanja interesa, pobuđivanja znatiželje, identifikacija i podrška učenicima koji pokazuju interes za pojedina područja, a ovakve aktivnosti su iznimno važne za poticanje i razvoj kreativnosti kod djece i mladih.

https://www.youtube.com/watch?v=3wnVV0GWLZE

 

 

Komentari

Komentariši