O svemu pomalo sa Nedimom Osmanovićem: Stres na poslu

Stres je prisutan u svim segmentima života. Ukoliko krenemo od onih banalnih stvari  kao što su nerviranje zbog kašnjenja neke osobe na sastanak, posao nismo uradili brzo kako smo to planirali, daljinski upravljač ne radi kako treba… Sve do onih mnogo ozbiljnijih koje se dešavaju na poslu i u porodici. Bilo kako bilo, stres koji se prečesto javlja na poslu za sobom nosi niz ogromnih posljedica.

“Stres je odgovor organizma na neku situaciju na koju nismo navikli i koja nam je na prvi pogled nepoznanica na nešto što nismo navikli. Način na koji mi odreagujemo na situacije, odnosno događaje koji su neuobičajni, koji se možda i ponavljaju, ali za koje se ne moćemo izboriti na određene načine.” – pojasnio je Nedim Osmanović, magistar socijalnog rada i porodični terapeut.

Ponekad je teško prepoznati da je osoba pod stresom, odnosno da nije u pitanju samo loš dan. Neki od simptoma su previše razmišljanja o konkretnoj stvari, prevelika briga da sve ispadne onako kako treba, zapostavljanje drugih stvari, ali i ljudi… “Blisko povezan sa stresom na poslu je i tema mobinga. Kod nas je najčešće prisutan onaj u kome nadređeni daje previše zadataka koje osoba u realnom vremenu ne može ispuniti. Sve to poslije dovodi osobu do pitanja sampouzdanja, samopoštovanja i vrijednosti. Cilj svega toga jeste napraviti vas nesposobnim za taj posao, što poslije dovodi do mnogih drugih posljedica.” – objašnjava Nedim Osmanović.

Nerijetko se dešava da se posao “nosi” kući, čime se stres prenosi i na ostale članove u porodici, a agonija i negativna osjećanja samo produbljuju u osobi. Nije nerijetka situacija u kojoj dolazi i do razvoda braka bračnih partnera upravo iz navedenog razloga. Velike posljedice mogu biti i po dijete koje odrasta u takvoj porodici.

Koje su tehnike za rješavanje od stresa, kako se oduprijeti takvim situacijama, a onda i kako pomoći osobi koja je pod stresom i sa kakvim situacijama se Nedim do sada susreo kao porodični terapeut – pogledajte u našem videoprilogu!

Komentari

Komentariši