U Srebreniku otvoren turistički ured (VIDEO)

Srebrenik se može pohvaliti sa 4 nacionalna spomenika među kojima je najpoznatiji stari grad “Gradina” iz 1333. godine, brojnm izletištima, sportsko rekreativnim centrom, hotelima, motelima i brojnim turističkim potencijalima koji će formiranjem turističke zajednice grada dobiti više pažnje, promocije ali i poticaja.

Svečano otvorenje turističkog ureda Turističke zajednice Grada Srebrenika u Radničkoj ulici pored zgrade Općinskog suda u Srebreniku koje je upriličeno u petak 21. juna na dan rođendana Grada Srebrenika je označilo javni početak rada turističke zajednice Srebrenika. Prije nekoliko mjeseci je formirana skupština turističke zajednice i druga tijela da bi se otvaranjem turističkog ureda krunisao početak rada turističke zajednice.

Turistička zajednica Grada Srebrenika će u narednom periodu da dodatni impuls razvoju i boljem iskorištavanju turističkih resursa i potencijala ovog kraja.

Mirsad Gluhić ministar saobraćaja i turizma u vladi TK je rekao kako se od početka mandata zalago za otvaranje lokalnih turističkih zajednica i ureda koji će sigurno kroz brojne projekte doprinijeti razvoju turizma i kako bismo imali sve više turista.

“Srebrenik ima svoje potencijale i to će doprinijeti da naš kanton bude poželjna turistička destinacija i da se turizam brže razvija”, rekao je ministar Gluhić.

Adnan Bijelić iz turističke zajednice Grada Srebrenika je ovom prilikom naglasio kako je grad od početka godine pa do danas vodio razne aktivnosti na uspostavi turističke zajednice i turističkog ureda.

“Kao turistička zajednica smo pomagali razne manifestacije, a krenuli smo i sa projektima koji će planinu majevicu pretvoriti u jednu ozbiljnu turističku destinaciju,” rekao je Bijelić i dodao kako će otvorenje turističkog ureda doprinijeti prije svega grupisanju i promociji turističkih potencijala i resursa sa srednjovjekovnom “Gradinom” kao okosnicom turističke promocije Grada Srebrenika.

Komentari

Komentariši