Odvoz smeća se nastavlja: Usvojene odluke za rješavanje krize u JKP ” 9 Septembar” (VIDEO)

Sa ciljem rješavanja krize koja je nastala stupanjem u generalni štrajk radnika JKP “9. Septembar” d.d., održana je 2. tematska sjednica Gradskog vijeća grada Srebrenika koja je u cjelosti bila posvećena rješavanju zabrinjavajućeg stanja ovog komunalnog preduzeća.

Na sjednici koja je trajala nešto više od 7 sati predloženo je deset zaključaka, a većinom glasova u Gradskom vijeću usvojeno je njih osam.

Vijećnici su na ovoj tematskoj sjednici usvojili da se na prvoj narednoj sjednici Gradskog vijeća pripremi i usvoji odluka o davanju subvencije ovom preduzeću u stopostotnom iznos finansijskih sredstava koja će se prikupljati po osnovu korištenja parking mjesta. Odluka je donesena kako bi se radnicima JKP ” 9 Septembar” d.d. Srebrenik mogao ispuniti prvi zahtjev, a to je povećanje plata za 200 KM.

Usvojena je i odluka za raspisivanjem konkursa za izbor i imenovanje novog direktora JKP ” 9 Septembar” d.d. Srebrenik, te da se hitnim postupkom pristupi izradi pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta, a koji će biti utemeljeni na opravdanosti poslova i radnih zadataka za svako radno mjesto.

Vijećnici su odlučili pokrenuti postupak revizije rada i poslovanja JKP ” 9 Septembar” d.d. Srebrenik, od 2008.g. pa sve do danas.
Jedan od zaključaka je da se u saradnji sa komunalnim inspekcijama pristupi potpisivanju ugovora o odvozu smeća sa građanima, koji ne plaćaju ove usluge na cijelom području grada Srebrenika, te da se Gradskom vijeću dostavi informacija o realizaciji ove odluke za tri mjeseca.

Između ostalog, zadužuje se Gradska uprava da preduzme energične aktivnosti na procesu otvaranja regionalne deponije u Živinicama.

Na sjednici je, također, naglašeno kako je potrebno izvršiti kontrolu finansijskog poslovanja, zapošljavanja i rada uprave Nadzornog odbora, kao i ostalih prava radnika propisanih zakonom. Sa ovim će se upoznat Tužilaštvo i sve nadležne inspekcijske službe kontrole u TK.
Posljednji zaključak koji je usvojen na ovoj drugoj po redu Tematskoj sjednici GV je i razmatranje otkupa privatnog kapitala u ovom preduzeću u korist državnog.

Od deset predloženih zaključaka dva zaključka nisu dobila potrebnu većinu, a to su pokretanje postupka proglašenja javnim dobrom imovine ovog preduzeća i revizija privatizacije.

Poslije potpisivanje sporazuma, radnici JKP ” 9 Septembar” d.d. Srebrenik, su izjavili kako prestaju sa štrajkom i nastavljaju sa aktivnostima čišćenja grada.

Detalje sa sjednice donosimo u videu ispod.

Komentari

Komentariši