Za ublažavanje posljedica pandemije, gradovima i općinama 21 milion KM (VIDEO)

Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2020. godinu na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine”, u iznosu od 21.000.000 KM, na ime finansijske pomoći kantonima, gradovima i općinama.

Vlada će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koji će biti doznačeni pojedinim kantonima, gradovima i općinama, kao i dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika, površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Za primjenu ovih kriterija koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave FBiH. Sredstva kantonima, gradovima i općinama mogu biti dodijeljena kao finansijska pomoć budžetima kantona, za sufinansiranje kapitalnih i infrastrukturnih projekata kao i za pomoć u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19, te sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije.

Obzirom da će novonastala situacija itekako pogoditi kako građane, tako i privredu, gradske vlasti grada Srebrenika već su poduzele određene mjere na ublažavanju posljedica, nastalih usljed proglašene pandemije, kako za građane, tako i za privrednike.

Komentari

Komentariši