Šta je CRIP? Upoznajte se pobliže sa Centrom za razvoj inkluzivnih praksi za 2 grada (VIDEO)

“Slušno oštećeni učenik u procesu inkluzije, uslovi i pretpostavke iz mog ugla”

Centri za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu su osnovani s ciljem sveobuhvatnog pristupa inkluziji, te pružaju podršku djeci sa poteškoćama u razvoju, članovima/icama njihovih porodica, odgojno-obrazovnim stručnjacima/kinjama, kao i široj društvenoj zajednici.

Centri su uspostavljeni kao dio procesa implementacije Akcionog plana Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje u Tuzlanskom kantonu.
Organizacija Save the Children pruža tehničku i stručnu podršku Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u procesu implementacije Akcionog plana Strategije putem projekta Inkluzija za sve- Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju. Projekat Inkluzija za sve se realizira u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Univerzitetom u Bolonji, Centrom znanja Profectus i Udruženjem Vesta.

Primarni korisnici Centara su djeca od rođenja do 18. godine, roditelji/staratelji djece sa poteškoćama, njihove porodice te svi akteri u razvoju inkluzivnog društva.

U videu ispod upoznajte se sa radom CRIP-a.

Komentari

Komentariši