Nena Fazila priča o djevojci: “Srce joj je stalo od straha u pećini!” (VIDEO)

naziv “Djevojačka pećina” a sve zbog legende o djevojci ( po narodnom kazivanju legenda datira iz ranog Osmanskog perioda, čak unazad i do 400 godina) koja se prenosila sa koljeno na koljeno sve do današnjih dana.

Legenda kaže (a lokalitet, kult i mezar dokazuju) da se sve odigralo na običnom seoskom prelu, gdje su se momci i djevojke raznim doskočicama zadirkivali, a jedna od zadaća dokazivanja hrabrosti bila je opklada ko će od momaka smoći hrabrosti te “ skoknuti “ do pećine i iz samog središta pećine sa izvora donijeti vrč studene vode. Kako niko od prisutnih momaka ne pokaza hrabrost, za dati čin se javila jedna od djevojaka. Kako bi uvjerila prisutne da će uistinu izvršiti opkladu kao dokaz je ponijela vreteno, koje će zabiti neposredno pored izvora u pećini. Hrabra djevojka se i odvažila da učini zadati čin, sama otišla do udaljene pećine, zahvatila vodu iz izvora i kada je kao dokaz zabadala vreteno pored izvora , isto je probola kroz skute duge haljine i pri pokušaju da ustane osjetila je da je “nešto” vuče u izvor, te je od silnog straha na licu mjesta i umrla.

Djevojka je neposredno uz izvor i sahranjena, a nedugo zatim njen mezar se i okamenio.
Naši pretci su isto mjesto pretvorili u Dovište, koje je danas jedno od najznačajnijih dovišta na ovim prostorima. Isto okuplja i do pedesetak hiljada hodočasnika u jednom danu. Dovište je znatno starije od Ajvatovice i isto hodočaste Bošnjaci od Kladnja do Drine i Posavine, čak i srednje Bosne.
Ulaz u pećinu je oko 30 metara visoko iznad desne obale rječice Bukovice pritoke Drinjače. U pećini su pronađeni crteži – gravure , na njenom lijevom zidu ulaznog dijela i zauzimaju prostor od oko 15 metara dužine. Polje sa crtežima počinje oko 9 metara od ulaza. Tu su smještene scene sa jahačima na konjima i jedna scena lova. Dalje prema unutrašnjosti nižu se ostale teme, jeleni, ljudske figure, površine sa tačkicama.
Lijevo od ove skupine simboličnih predstava su pravougaona polja ispunjena tačkicama, šematizovana predstava čovjeka, falusi, strelice i drugi teško dokučivi oblici.
U svakom slučaju među likovnim predstavama izdvajaju se tri tipa; konjanici, stojeće muške i tri ženske figure, kao i životinje jeleni i konji. Sve ove gravure i crteži upućuju na epohu starijeg kamenog doba – paleolitika, stare i preko 10. 000 godina.

Ekipa televizije Tatabrada je posjetila Djevojačku pećinu, a šta su tom prilikom vidjeli, pogledajte u videu ispod.

*Projekat promocije turističkih potencijala FBiH finansira/sufinansira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Komentari

Komentariši