“Znali smo jesti paturike u gladnim godinama!” Musto, jedan od posljednjih vodeničara (VIDEO)

U tradiciji bh. sela mlinovi i vodenice imaju veliki značaj. Mnoge generacije su se othranile zahvaljujući njima, a danas su očuvane vodenice i mlinovi koje se još uvijek koriste vrlo rijetke. Iako ih je nekad bilo na desteke, danas su veoma rijetke i veoma malen broj njih podsjeća na nekadašnja vremena, a još manji broj vodenica je u funkciji i služi svojoj svrsi.

Vodenice u kojima se melje brašno na tradicionalan način, uz zvuk vode, i kojima se širi miris tek samljevenih žitarica, postale su rijetkost u našoj zemlji. Ali da ih ipak ima, dokaz je i jedna od posljednjih vodenica na području Gradačca je i ona u selu Jasenica tačnije zaseoku Zaimovići.

Ova vodenica čuva bosansko-hercegovačku tradiciju, čuva uspomene na vremena kad su naše nane i djedovi prelazili kilometre kako bi samjeli brašno i na taj način prehranili porodicu. Čuva uspomenu na najljepšu i najukusniju prohu iz nanine kuhinje. Takve uspomene trebamo čuvati i pokazivati generacijama koje dolaze  jer su one svjedok naše prošlosti.

Takve uspomene trebamo da čuvamo i pokazujemo generacijma  koje dolaze jer su one svjedok naše prošlosti.

Vodenice su oduvijek predstavljale jednu oazu mira jer si uz zvuk mlina i žubora vode, u vodenici mogao da kažeš sve, zbog toga što, kako to vole reći naše nane i djedovi, voda odnese sve.

Iako ih je danas sve manje, naša ekipa uspjela je pronaći i posljednjeg vodeničara Mustafu Smajića.  

Iako se nekom može učiniti da vrijeme u vodenici je stalo, vodeničar Mustafa živi i radi u skladu sa današnjim vremenom kako reče“boljim od prijašnjeg“. Ovaj 78-godišnji djedo daje doprinos zdravom životu i hrani u nadi da će neko zamjeniti njegov rad, trud i nastaviti ovu dugu tradiciju.

* Ova publikacija je nastala uz finansijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost/naziv provedbenih partnera/autora i ne odražava nužno stav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 

Komentari

Komentariši