“Neka vidi narod, mi hoćemo da radimo, da svojim radom izdržavamo svoje porodice i djecu!” (VIDEO)

U Živinicama već dugi niz godina, tačnije od 2012. godine egzistira privredno društvo za zapošljavanje lica sa invaliditetom Naš Pogled. Osnovano je s ciljem da razvija programe i provodi djelatnosti u okviru kojih će profesionalno rehabilitirati i zapošljavati lica sa invaliditetom.

Pored toga Naš Pogled nudi mljevenu kafu i lomljenu kocku šećera „Bosanski merak“. Upravo se zbog te kafe i uputismo u Živinice.
Kafa Merak sve više postaje prepoznatljiva među poklonicima ovog kvalitetnog i nezaobilaznog toplog napitka. Na tržištu su sve traženiji njihovi proizvodi-sirova i pržena kafa, te šećer kocka.
“Važno je istaći da u marketima Adena imamo sve veću potražnju i kupci su zadovoljni kvalitetom. Osim u Živinicma naše tržište je i susjedna općina Kalesija, a uskoro idemo i na druga područja Tuzlanskog kantona”, kaže nam poslovođa Nijaz Noćajević.

Pored toga “Naš pogled” u vlastitom restoranu Oko pružaju kvalitetne usluge, tako da se ovdje priprema hrana i za korisnike pacijente dijalize JZU Doma zdravlja Živinice.
Kafa, šećer i priprema hrane za Dom zdravlja nisu jedini što oni nude. Salon fizioterapeutskih usluga sve više privlači mlade. Fizioterapeutske usluge još obuhvataju masaže, korištenje fitnes kluba, termo i krio terapije, te saniranje povreda sportista i prevencija.

Ovaj video je nastao uz finansijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sadržaj materijala je isključiva odgovornost Primat plus d.o.o i ne odražava nužno stav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Komentari

Komentariši