”Nekad sam od ovog posla pravio kuće, a sad se ne može ni preživjeti!” (Video)

Uporaba životinjske kože je počela je još u prapovijesti čovjeka. Najraniji oblik prerade kože se sastojao u dimljenju i podmazivanju masnoćom. Iz ovih djelatnosti je razvijen zanat, a zatim i industrijska grana – kožarstvo.
Iako danas pojedini umjetni materijali zamjenjuju kožu, nemaju toliko dobre osobine kao prirodna koža.
Da sam čuvao, kaže naš sagovornik Esad Helja, kakav direktor i inžinjer, aludirajući na novac koji je ovaj zanat donosio nekada.
Priznao je da je ranije pokušavao sa raznim drugim poslovima, ali sve je bilo kraćeg vijeka. Iz ovoga je otišao u penziju, a stari zanat kožarstvo je nekada bio najbolje plaćen posao od kojeg je i kuće sagradio. Prvu je napravio u 23.godini, a kaže od plaće ne bi mogao nego ga je izvlačio privatluk.
Od 1973.radio je po pijacama, uz redovni posao, rekao nam je, a najveća para bila je u opravci obuće.
Uživajte u još jednoj potpuno pozitivnoj priči.

Ovaj video je nastao uz finansijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sadržaj materijala je isključiva odgovornost Primat plus d.o.o i ne odražava nužno stav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Komentari

Komentariši