Najstariji vjerski objekat na području Špionice (VIDEO)

Stara džamija u Špionici jedan je od najstarijih vjerskih objekata na području Srebrenika.Nema podataka o vremenu njene gradnje, ali je prema Kartonu objekta, koji je uradio Centar za islamsku arhitekturu Sarajevo, objekt nastao oko 1870. godine. Prema kazivanju mještana naselja, džamija je izgrađena u periodu od 1820. do 1827. godine.

Što se tiče samog mjesta, naselje Špionica spada u veoma stara naselja. Navedeno područje bilo naseljeno još od prahistorijskih i antičkih vremena. U samom naselju nalazi se arheološki lokalitet na kome su pronađeni ulomci od keramike i velika količina cigle iz antičkog perioda. Tu je prolazio i jedan stari put, a pronađene su i grčke drahme.
Naselje je spadalo u jedno od najvećih u srednjovjekovnoj Srebreničkoj banovini (do oko 1520. godine ) a za vrijeme osmanske uprave, sredinom 16. stoljeća ima čak 147 kuća.

Stoga ni ne čudi što je i džamija u pomenutom naselju jedna od najstarijih.

Foto Stara Džamija u Špionici

Prema konceptu prostorne organizacije, džamija pripada tipu džamija sa otvorenim trijemom, četvorovodnim krovom i drvenim munarom.  Vanjske dimenzije objekta iznose približno 10,60 x 8,80 m.

Munara džamije je drvena i postavljena je na kamenom postamentu koji ima visinu zidanog dijela objekta. Do nedavno je minaret obložen limom a visina iznosi oko 12 m. Džamija je do obnove bila pokrivena četverostrešnim strmim krovom i biber crijepom kao pokrivačem.
U haremu se nalazi stotinjak nišana. Pored tridesetak starijih nišana, od kojih je najstarije datirani onaj iz 1730. godine, u mezaristanu ima i novijih nišana, od kojih neki izgledom i bojom kamena odudaraju od ambijenta muslimanskog groblja.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je 2007. godine, proglasila Staru džamiju sa haremom u Špionici, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Graditeljska cjelina sastoji se od objekta džamije sa haremom i nalazi se u centru naselja Špionica Donja.

* Projekat promocije turističkih potencijala FBiH finansira/sufinansira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Komentari

Komentariši